Više opcija pretrage
Mi jesu obličje u više od 100 trgovina za najbolja ponuda - molim te čekaj…
- Troškove prijevoza na Hrvatska (izmjene da DEU)
Stvaranje zadanih

Metoda rubnih elemenata I (Croatian Edition)-usporedite ponude

9789537919825 - Boris Obsieger: Metoda rubnih elemenata I
1
Boris Obsieger (?):

Metoda rubnih elemenata I (2015) (?)

ISBN: 9789537919825 (?) ili 953791982X, nepoznati jezik, 432 stranice, Boris Obsieger, Meki, Novi

HRK 199 ( 26,77)¹(bez obaveza)
Brodova u 1-2 dana, plus troškovi isporuke (ako krcatelj)
Od prodavatelja/starina, Book Depository DE
Taschenbuch, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Book, Objavio: 2015-03-01, Studio: Boris Obsieger
Platforma broj naloga Amazon.de (Int.): 3UriWoo15brmahUGU7C%2FFBA3ia1g 02QTo9JSKDAAg4G7HQjKQhs%2BdqfC 3YwV74pP29bMumSlZI7p%2Bvdpa%2B panaBbTZDOisOafNQFdRI%2B9Y%2Bm tY8htH4Jy4ZBa0ePCgHjfOtdLIUeR% 2Fhc4CqWpIBQkw%3D%3D
Ključne riječi: Biomathematik, Computermathematik, Differentialgleichung, Graphentheorie, Lineare Programmierung, Maschinenbau & Technik, Spieltheorie, Vektoranalyse, Wahrscheinlichkeit & Statistik, Fremdsprachige Bücher, Wissenschaft, Mathematik, Angewandte Mathematik, Technologie, Nachschlagewerke
Podataka iz 24.02.2017 08:08h
ISBN (alternativni zapisi): 953-7919-82-X, 978-953-7919-82-5
9789537919825 - Boris Obsieger: Metoda Rubnih Elemenata I
2
Boris Obsieger (?):

Metoda Rubnih Elemenata I (2015) (?)

ISBN: 9789537919825 (?) ili 953791982X, nepoznati jezik, 432 stranice, Boris Obsieger, Novi

HRK 194 ( 26,12)¹ + Dostava: HRK 82 ( 10,99)¹ = HRK 275 ( 37,11)¹(bez obaveza)
Expédition sous 1 à 2 jours ouvrés
Od prodavatelja/starina, Book Depository FR
Broché, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Book, Objavio: 2015-03-01, Studio: Boris Obsieger
Platforma broj naloga Amazon.fr (Int.): GGWopEP3r350pgN44%2BxMyXr7L3FP H1o8h9VhLu1Xx5trqromPNyI1qx5kn 1Mm%2BMcPEJD07fgkV%2FdlU4U6V6q TPPhzRJOEqW1WzwwQtxiXZFddD2%2F IjTqMh9i2Ndp7WBOOC9wyPTjVhCEIg 7ESQTw9A%3D%3D
Ključne riječi: Biomathematics, Computer Mathematics, Differential Equations, Engineering, Game Theory, Graph Theory, Linear Programming, Probability & Statistics, Vector Analysis, Livres anglais et étrangers, Science, Applied, Technology, Reference, Livres en langues étrangères
Podataka iz 24.02.2017 08:08h
ISBN (alternativni zapisi): 953-7919-82-X, 978-953-7919-82-5
9789537919825 - Boris Obsieger: Metoda rubnih elemenata I
3
Boris Obsieger (?):

Metoda rubnih elemenata I (2015) (?)

ISBN: 9789537919825 (?) ili 953791982X, nepoznati jezik, 432 stranice, Boris Obsieger, Meki, Koristi

HRK 229 (£ 26,02)¹(bez obaveza)
Usually dispatched within 1-2 business days, plus troškovi isporuke (ako krcatelj)
Od prodavatelja/starina, swestbooks
Sveu ili ni ud benik, tiskan u dva dijela, Meki uvez, u boji na 105g/m2 papiru. Tako er su dostupna e-izdanja te druga tiskana izdanja (razli ita po formatu i uvezu, u boji ili crno-bijela). * * * Zanimljivi opisi rje avanja razli itih problema u tehnici, od uvoda do primjene metode rubnih elemenata, ine ovaj sveu ili ni ud benik idealnim za svakoga itatelja koji se eli usavr iti u tom podru ju ili eli koristiti opisane postupke u rje avanju brojnih in enjerskih problema. * * * Metoda rubnih elemenata (MRE), je suvremena i va na numeri ka metoda koja se u svijetu esto koristi u razli itim granama znanosti, paralelno s metodom kona nih elemenata i drugim numeri kim metodama u rje avanju velikog broja razli itih problema. Ta je metoda u svijetu novija, a pojavila se u ezdesetim godinama 20. stolje a, jo se razvija, pa je tek 1991. tiskana prva knjiga o primjeni MRE u akustici. * * * Prakti na primjena podr ana je posebnim poglavljima. Sistematski su iznesena sva izra unavanja uz primjenu MRE. Rje avanje sustava linearnih jednad bi izvodi se po originalnom postupku koji je razvio autor ovoga rukopisa. Tim postupkom smanjuje se ili sasvim izbjegava kori tenje spore memorije (magnetskih diskova) i bitno ubrzava izra unavanje. Zato je ova knjiga zanimljiva ne samo kao po etno tivo i uvod u teoriju metode rubnih elemenata, ve i kao priru nik za prakti nu primjenu. * * * U knjizi je izlistano nekoliko kompjutorskih programa napisani u jezicima FORTRAN 90 i C. Ti programi su dobro dokumentirani, i itatelj ih mo e koristiti kao polaznu to ku za razvoj svojih vlastitih programa u prou avanju i prakti noj primjeni metode rubnih elemenata * * * O autoru: Dr. sc. Boris Obsieger je redoviti profesor na Tehni kom fakultetu sveu ili ta u Rijeci, gdje vodi Katedru za konstrukcijske elemente. Bavi se istra ivanjem konstrukcijskih elemenata, te razvijanjem numeri kih postupaka koje primjenjuje u konstruiranju, razvoju i optimiranju konstrukcijskih elemenata. Predlo io je izvornu konstr, Paperback, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Book, Objavio: 2015-03-01, Datum objave: 2015-03-01, Studio: Boris Obsieger
Platforma broj naloga Amazon.co.uk: SVjE2oNRTxopE9H5vuIpp3bDrOErGD vntANOiBjUtL9sowyZxOp203Q5Fdly 3bQHz84qqAlLrSrGWesbSqx%2F6yvw oFrKaV8VCPv%2FMwCjqXnclPlzQuij Def%2FflNFGcFpYR1MCyWCXxmewWC1 b%2FTeUg%3D%3D
Ključne riječi: Aeronautics & Aerospace, Automotive, Bioengineering, Chemical, Civil Engineering, Education, Electrical, Electronics & Communications Engineering, Energy Technology, Engineering Physics, Engineering Skills & Design, Engineers & Inventors, Environmental, History of Engineering & Technology, Marine & Nautical, Mechanical & Materials Engineering, Military & Naval, Petroleum, Mining & Geological, Production, Manufacturing & Operational, Reference, Books, Science & Nature, Mathematics, Algebra, Mathematical Modelling, Mathematics for Scientists & Engineers, Applied Mathematics, Complex Analysis, Differential Equations, Functional Analysis, Real Analysis, Vector & Tensor Analysis, Calculus & Mathematical Analysis, Popular Science, Maths, Scientific, Technical & Medical
Podataka iz 24.02.2017 08:08h
ISBN (alternativni zapisi): 953-7919-82-X, 978-953-7919-82-5
9789537919825 - Boris Obsieger: Metoda rubnih elemenata I (Croatian Edition)
4
Boris Obsieger (?):

Metoda rubnih elemenata I (Croatian Edition) (2015) (?)

ISBN: 9789537919825 (?) ili 953791982X, nepoznati jezik, 432 stranice, Boris Obsieger, Meki, Koristi

HRK 215 (US$ 30,72)¹ + Dostava: HRK 175 (US$ 24,95)¹ = HRK 390 (US$ 55,67)¹(bez obaveza)
Usually ships in 1-2 business days
Od prodavatelja/starina, profnath
Sveučilišni udžbenik, tiskan u dva dijela, Meki uvez, u boji na 105g/m2 papiru. Također su dostupna e-izdanja te druga tiskana izdanja (različita po formatu i uvezu, u boji ili crno-bijela). * * * Zanimljivi opisi rješavanja različitih problema u tehnici, od uvoda do primjene metode rubnih elemenata, čine ovaj sveučilišni udžbenik idealnim za svakoga čitatelja koji se želi usavršiti u tom području ili želi koristiti opisane postupke u rješavanju brojnih inženjerskih problema. * * * Metoda rubnih elemenata (MRE), je suvremena i važna numerička metoda koja se u svijetu često koristi u različitim granama znanosti, paralelno s metodom konačnih elemenata i drugim numeričkim metodama u rješavanju velikog broja različitih problema. Ta je metoda u svijetu novija, a pojavila se u šezdesetim godinama 20. stoljeća, još se razvija, pa je tek 1991. tiskana prva knjiga o primjeni MRE u akustici. * * * Praktična primjena podržana je posebnim poglavljima. Sistematski su iznesena sva izračunavanja uz primjenu MRE. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi izvodi se po originalnom postupku koji je razvio autor ovoga rukopisa. Tim postupkom smanjuje se ili sasvim izbjegava korištenje spore memorije (magnetskih diskova) i bitno ubrzava izračunavanje. Zato je ova knjiga zanimljiva ne samo kao početno štivo i uvod u teoriju metode rubnih elemenata, već i kao priručnik za praktičnu primjenu. * * * U knjizi je izlistano nekoliko kompjutorskih programa napisani u jezicima FORTRAN 90 i C. Ti programi su dobro dokumentirani, i čitatelj ih može koristiti kao polaznu točku za razvoj svojih vlastitih programa u proučavanju i praktičnoj primjeni metode rubnih elemenata * * * O autoru: Dr. sc. Boris Obsieger je redoviti profesor na Tehničkom fakultetu sveučilišta u Rijeci, gdje vodi Katedru za konstrukcijske elemente. Bavi se istraživanjem konstrukcijskih elemenata, te razvijanjem numeričkih postupaka koje primjenjuje u konstruiranju, razvoju i optimiranju konstrukcijskih elemenata. Predložio je izvornu konstrukciju pravoga volumetričkoga djelitelja protoka, izvornu konstrukciju zupčaste pumpe sa smanjenom fluktuacijom protoka i novu vrstu ozubljenja sa specijalnim osnovnim profilom. Napravio je nekoliko izvornih radova vezanih za postupak postepene integracije i postavio izvorni algoritam za optimirano rješavanja niza sustava linearnih jednadžbi. Istraživanjem primjene MRE bavi se desetak godina. Rezultati njegova znanstvena i stručna rada objavljeni su u nekoliko stručnih i znanstvenih knjiga, sveučilišnih udžbenika i u brojnim znanstvenim i stručnim radovima. * * * Recenzenti: Prof. dr. sc. Bogdan Zelenko, Prof. dr. sc. Damir Jelaska. * * * Lektura i korektura: Ksenija Šegota. Paperback, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Book, Objavio: 2015-03-01, Studio: Boris Obsieger
Platforma broj naloga Amazon.com: fYyFsMvpHwHdKkyeF5h3ZVSbacdVi% 2FKaAwJweRK0aJWEmwZICBKLT3jRmY Tk51Qt1cHSUvMvn1MuOwvZA7RDA7s9 GTnK%2FIH94jl4QTo%2B7a6Ha1JAZn JLZQkQQsc%2BEqD%2Bm%2B9ESAKoOV vi1r6%2FHYEJBvcrWf5SKD7d
Ključne riječi: Aerospace, Automotive, Bioengineering, Chemical, Civil & Environmental, Computer Modelling, Construction, Design, Electrical & Electronics, Energy Production & Extraction, Industrial, Manufacturing & Operational Systems, Marine Engineering, Materials & Material Science, Mechanical, Military Technology, Reference, Telecommunications & Sensors, Books, Engineering & Transportation, Biomathematics, Differential Equations, Game Theory, Graph Theory, Linear Programming, Probability & Statistics, Stochastic Modeling, Vector Analysis, Science & Math, Mathematics, Applied, Mathematical Analysis, Algebra & Trigonometry, Calculus, Geometry, Specialty Boutique, New, Used & Rental Textbooks, Science & Mathematics
Podataka iz 24.02.2017 08:08h
ISBN (alternativni zapisi): 953-7919-82-X, 978-953-7919-82-5
9789537919825 - Boris Obsieger: Metoda Rubnih Elemenata I
5
Boris Obsieger (?):

Metoda Rubnih Elemenata I (2015) (?)

Dostava od: Indija

ISBN: 9789537919825 (?) ili 953791982X, na engleskom jeziku, 432 stranice, Boris Obsieger, Meki, Novi

HRK 240 ( 2.294)¹(bez obaveza)
Usually dispatched within 1-3 weeks, plus troškovi isporuke (ako krcatelj)
Od prodavatelja/starina, BookreadersIndia
Sveu ili ni ud benik, tiskan u dva dijela, Meki uvez, u boji na 105g/m2 papiru. Tako er su dostupna e-izdanja te druga tiskana izdanja (razli ita po formatu i uvezu, u boji ili crno-bijela). * * * Zanimljivi opisi rje avanja razli itih problema u tehnici, od uvoda do primjene metode rubnih elemenata, ine ovaj sveu ili ni ud benik idealnim za svakoga itatelja koji se eli usavr iti u tom podru ju ili eli koristiti opisane postupke u rje avanju brojnih in enjerskih problema. * * * Metoda rubnih elemenata (MRE), je suvremena i va na numeri ka metoda koja se u svijetu esto koristi u razli itim granama znanosti, paralelno s metodom kona nih elemenata i drugim numeri kim metodama u rje avanju velikog broja razli itih problema. Ta je metoda u svijetu novija, a pojavila se u ezdesetim godinama 20. stolje a, jo se razvija, pa je tek 1991. tiskana prva knjiga o primjeni MRE u akustici. * * * Prakti na primjena podr ana je posebnim poglavljima. Sistematski su iznesena sva izra unavanja uz primjenu MRE. Rje avanje sustava linearnih jednad bi izvodi se po originalnom postupku koji je razvio autor ovoga rukopisa. Tim postupkom smanjuje se ili sasvim izbjegava kori tenje spore memorije (magnetskih diskova) i bitno ubrzava izra unavanje. Zato je ova knjiga zanimljiva ne samo kao po etno tivo i uvod u teoriju metode rubnih elemenata, ve i kao priru nik za prakti nu primjenu. * * * U knjizi je izlistano nekoliko kompjutorskih programa napisani u jezicima FORTRAN 90 i C. Ti programi su dobro dokumentirani, i itatelj ih mo e koristiti kao polaznu to ku za razvoj svojih vlastitih programa u prou avanju i prakti noj primjeni metode rubnih elemenata * * * O autoru: Dr. sc. Boris Obsieger je redoviti profesor na Tehni kom fakultetu sveu ili ta u Rijeci, gdje vodi Katedru za konstrukcijske elemente. Bavi se istra ivanjem konstrukcijskih elemenata, te razvijanjem numeri kih postupaka koje primjenjuje u konstruiranju, razvoju i optimiranju konstrukcijskih elemenata. Predlo io je izvornu konstrukciju pravoga volumetri koga djelitelja protoka, izvornu konstrukciju zup aste pumpe sa smanjenom fluktuacijom protoka i novu vrstu ozubljenja sa specijalnim osnovnim profilom. Napravio je nekoliko izvornih radova vezanih za postupak postepene integracije i postavio izvorni algoritam za optimirano rje avanja niza sustava linearnih jednad bi. Istra ivanjem primjene MRE bavi se desetak godina. Rezultati njegova znanstvena i stru na rada objavljeni su u nekoliko stru nih i znanstvenih knjiga, sveu ili nih ud benika i u brojnim znanstvenim i stru nim radovima. * * * Recenzenti: Prof. dr. sc. Bogdan Zelenko, Prof. dr. sc. Damir Jelaska. * * * Lektura i korektura: Ksenija egota.", Paperback, Oblik: Import, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Book, Objavio: 2015-03-01, Studio: Boris Obsieger
Platforma broj naloga Amazon.in: 7Xxp819CG%2Bzd0sPQEFJ6KVaoU%2B glYEgPzPDQf%2BzQPOcLlXKzcyK9KD Vg%2Bpl6kVL8FIMXvDFjrR0PQy%2Bf 7a%2FbKAAi0%2Bf0UuX9Yo%2B9LwHG PCOVGBIDJbfMUptxDAMBv7V97tObrJ B4oB1RMZjgyflCHqDLOf0uhbo0
Ključne riječi: Books, Textbooks, Science & Mathematics, Algebra & Trigonometry
Podataka iz 24.02.2017 08:08h
ISBN (alternativni zapisi): 953-7919-82-X, 978-953-7919-82-5

9789537919825

Pronaći sve dostupne knjige za ISBN broj 9789537919825 Usporedite cijene brzo i jednostavno i Naručite odmah.

Dostupan rijetke knjige, rabljene knjige i rabljene knjige naslova "Metoda rubnih elemenata I (Croatian Edition)" od Boris Obsieger su potpuno navedeni.

Knjige u blizini

>> Arhiva