Više opcija pretrage
Mi jesu obličje u više od 100 trgovina za najbolja ponuda - molim te čekaj…
- Troškove prijevoza na Hrvatska (izmjene da DEU)
Stvaranje zadanih

Spojke (Croatian Edition)-usporedite ponude

9789537919665 - Boris Obsieger: Spojke
1
Boris Obsieger (?):

Spojke (2015) (?)

Dostava od: Nizozemska

ISBN: 9789537919665 (?) ili 9537919668, nepoznati jezik, Boris Obsieger, tvrdi uvez, Novi

HRK 504 ( 67,99)¹ + Dostava: HRK 26 ( 3,45)¹ = HRK 530 ( 71,44)¹(bez obaveza)
5-10 werkdagen
bol.com
tvrdi uvez, tisak u boji na 105g/m2 papiru. Tako er su dostupna e-izdanja te druga tiskana izdanja (razli ita po formatu i uvezu, u boji ili crno-bijela). * * * O knjizi: Sveu ili ni ud benik Spojke su dio zbirke ud benika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stru njacima u praksi pru i suvremenu i prikladnu podlogu za rje avanje prakti nih problema. Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja u kojim... tvrdi uvez, tisak u boji na 105g/m2 papiru. Tako er su dostupna e-izdanja te druga tiskana izdanja (razli ita po formatu i uvezu, u boji ili crno-bijela). * * * O knjizi: Sveu ili ni ud benik Spojke su dio zbirke ud benika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stru njacima u praksi pru i suvremenu i prikladnu podlogu za rje avanje prakti nih problema. Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja u kojima su opisane 1. krute, 2. kompenzacijske, 3. elasti ne, 4. tarne, 5. elektromagnetske, 6. hidrodinami ke i 7. specijalne vrste spojki. Prakti na primjena je osigurana detaljnim opisima konstrukcija spojki, na ina njihova rada i na ina prora una, kroz 207 slika i 74 tablica s podacima te primjerima prora una elasti nih i tarnih spojki. Knjiga je nastala stalnim nadopunjavanjem skripta Spojke iz 2001. godine, koje su imale 51 stranicu formata A4. U novom izdanju iz 2004., promijenjen je format knjige i dodana su nova poglavlja te brojni crte i i tablice s podacima koji su va ni ne samo za nastavu ve i za prakti nu primjenu. Nakon to su uklonjene manje pogre ke i dotjerani crte i, knjigu se pregledali ugledni recenzenti s nekoliko sveu ili ta, pa je temeljem njihovog mi ljenja tijekom 2005. godine progla ena ud benikom Sveu ili ta u Rijeci. Kao takva ponovo je izdana u rujnu 2012. godine. Razvoj moderne POD tehnologije omogu io je stalno tiskanje ovog sveu i nog ud benika u crno-bijeloj tehnici i u boji, dostupnost putem interneta te distribuciju u nekoliko desetaka tisu a knji ara na svim kontinentima putem razgranatih me unarodnih prodajnih mre a. Tako er je dostupna ina ica u obliku pdf e-knjige za Adobe(r) Digital Editions na ra unalima, ra unalnim plo ama i drugim kompatibilnim ure ajima. Na kraju treba napomenuti da svrha ovog izvanrednog sveu ili nog ud benika nije ta da zamjeni predavanja na fakultetu, ve da pomogne studentima u stjecanju znanja potrebnog za ostvarenje njihove uspje ne karijere. * * * Autor: Dr. sc. Boris Obsieger, redoviti je profesor na Tehni kom Fakultetu Sveu ili ta u Rijeci gdje dr i Katedru za konstrukcijske elemente. Predaje Konstrukcijske elemente, Konstrukcijske elemente robota i Numeri ke metode u konstruiranju, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Konstrukciju i optimizaciju zup astih prijenosnika i Rubne elemente. Odr ao je nekoliko zapa enih pozvanih predavanja na inozemnim sveu ili tima. Predsjednik je me unarodnih kongresa CADAM. Glavni je urednik me unarodnog asopisa Advanced Engineering. Autor je vi e sveu ili nih ud benika na hrvatskom i engleskom jeziku te brojnih znanstvenih radova. * * * Recenzenti: Prof. dr. sc. Damir Jelaska, Sveu ili te u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split: Dr. sc. Josip Obsieger, umirovljeni profesor; Prof. dr. sc. Iztok Potr, Universa v Mariboru, Fakulteta za strojni tvo, Maribor; Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati, Sveu ili te u Rijeci, Tehni ki fakultet, Rijeka."Taal: hr;Afmetingen: 29x244x170 mm;Gewicht: 993,00 gram;Verschijningsdatum: februari 2015;ISBN10: 9537919668;ISBN13: 9789537919665; Hardcover | 2015
Prodavatelj komentar bol.com:
Nieuw, 5-10 werkdagen
Platforma broj naloga Bol.com: 9200000053425940
Kategorija: Studie & Management, Techniek & Technologie, Techniek & Mechanica /, Studie & Management, Techniek & Technologie, Werktuigbouwkunde
Podataka iz 24.02.2017 08:08h
ISBN (alternativni zapisi): 953-7919-66-8, 978-953-7919-66-5
9789537919665 - Boris Obsieger: Spojke
2
Boris Obsieger (?):

Spojke (2015) (?)

Dostava od: Španjolska

ISBN: 9789537919665 (?) ili 9537919668, nepoznati jezik, 370 stranice, Boris Obsieger, Novi

HRK 238 ( 32,15)¹ + Dostava: HRK 125 ( 16,80)¹ = HRK 363 ( 48,95)¹(bez obaveza)
Normalmente se despacha en 24 horas, Poštarina za procjenjuje težina: 400g
Od prodavatelja/starina, Amazon.es
Tapa dura, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Libro, Objavio: 2015-02-22, Studio: Boris Obsieger
Platforma broj naloga Amazon.es (Int.): TArvwp%2BGsHyDySoG3FZQP%2FTwp8 mrXc8l3WgTSAy92iy%2FGr6ZPmlCzv CqKKKKB6F655PI%2Fze4Xg04pjVPmD 8WBRAgIzUwKse8cWCNqM4szlaYI%2F z2ZrdPWQ%3D%3D
Ključne riječi: Libros en idiomas extranjeros, Ciencias, tecnología y medicina, Tecnología e ingeniería, Ingeniería mecánica y de materiales
Podataka iz 24.02.2017 08:08h
ISBN (alternativni zapisi): 953-7919-66-8, 978-953-7919-66-5
9789537919665 - Boris Obsieger: Spojke (Croatian Edition)
3
Boris Obsieger (?):

Spojke (Croatian Edition) (2015) (?)

ISBN: 9789537919665 (?) ili 9537919668, nepoznati jezik, 370 stranice, Boris Obsieger, tvrdi uvez, Koristi

HRK 349 (US$ 49,85)¹ + Dostava: HRK 175 (US$ 24,95)¹ = HRK 524 (US$ 74,80)¹(bez obaveza)
Usually ships in 1-2 business days
Od prodavatelja/starina, profnath
tvrdi uvez, tisak u boji na 105g/m2 papiru. Također su dostupna e-izdanja te druga tiskana izdanja (različita po formatu i uvezu, u boji ili crno-bijela). * * * O knjizi: Sveučilišni udžbenik Spojke su dio zbirke udžbenika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stručnjacima u praksi pruži suvremenu i prikladnu podlogu za rješavanje praktičnih problema. Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja u kojima su opisane 1. krute, 2. kompenzacijske, 3. elastične, 4. tarne, 5. elektromagnetske, 6. hidrodinamičke i 7. specijalne vrste spojki. Praktična primjena je osigurana detaljnim opisima konstrukcija spojki, načina njihova rada i načina proračuna, kroz 207 slika i 74 tablica s podacima te primjerima proračuna elastičnih i tarnih spojki. Knjiga je nastala stalnim nadopunjavanjem skripta Spojke iz 2001. godine, koje su imale 51 stranicu formata A4. U novom izdanju iz 2004., promijenjen je format knjige i dodana su nova poglavlja te brojni crteži i tablice s podacima koji su važni ne samo za nastavu već i za praktičnu primjenu. Nakon što su uklonjene manje pogreške i dotjerani crteži, knjigu se pregledali ugledni recenzenti s nekoliko sveučilišta, pa je temeljem njihovog mišljenja tijekom 2005. godine proglašena udžbenikom Sveučilišta u Rijeci. Kao takva ponovo je izdana u rujnu 2012. godine. Razvoj moderne POD tehnologije omogućio je stalno tiskanje ovog sveučišnog udžbenika u crno-bijeloj tehnici i u boji, dostupnost putem interneta te distribuciju u nekoliko desetaka tisuća knjižara na svim kontinentima putem razgranatih međunarodnih prodajnih mreža. Također je dostupna inačica u obliku pdf e-knjige za Adobe® Digital Editions na računalima, računalnim pločama i drugim kompatibilnim uređajima. Na kraju treba napomenuti da svrha ovog izvanrednog sveučilišnog udžbenika nije ta da zamjeni predavanja na fakultetu, već da pomogne studentima u stjecanju znanja potrebnog za ostvarenje njihove uspješne karijere. * * * Autor: Dr. sc. Boris Obsieger, redoviti je profesor na Tehničkom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje drži Katedru za konstrukcijske elemente. Predaje Konstrukcijske elemente, Konstrukcijske elemente robota i Numeričke metode u konstruiranju, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Konstrukciju i optimizaciju zupčastih prijenosnika i Rubne elemente. Održao je nekoliko zapaženih pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima. Predsjednik je međunarodnih kongresa CADAM. Glavni je urednik međunarodnog časopisa Advanced Engineering. Autor je više sveučilišnih udžbenika na hrvatskom i engleskom jeziku te brojnih znanstvenih radova. * * * Recenzenti: Prof. dr. sc. Damir Jelaska, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split: Dr. sc. Josip Obsieger, umirovljeni profesor; Prof. dr. sc. Iztok Potrč, Universa v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor; Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Rijeka. Hardcover, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Book, Objavio: 2015-02-22, Studio: Boris Obsieger
Platforma broj naloga Amazon.com: PZ1tQDA3T7o1Zj%2Fn5QSRzozcG2KI WTt%2BMRLhF2cI%2BHbfcQ5lH1wQkX bIVII56knpxBTGjvZj%2FjyS1rtm7f 9pnSr0SBjK%2FgpKJ%2BgBpWoR6bGC bTn0fwPxzOAD%2FcaRLPgSclKikAGz I5oaGDME2mQIgtsnCko8u0ap
Ključne riječi: Books, Engineering & Transportation, Mechanical, Machinery
Podataka iz 24.02.2017 08:08h
ISBN (alternativni zapisi): 953-7919-66-8, 978-953-7919-66-5
9789537919665 - Boris Obsieger: Spojke (Croatian Edition)
4
Boris Obsieger (?):

Spojke (Croatian Edition) (2015) (?)

ISBN: 9789537919665 (?) ili 9537919668, nepoznati jezik, 370 stranice, Boris Obsieger, tvrdi uvez, Novi

HRK 350 (US$ 49,93)¹ + Dostava: HRK 175 (US$ 24,95)¹ = HRK 525 (US$ 74,88)¹(bez obaveza)
Usually ships in 1-2 business days
Od prodavatelja/starina, PBShop UK
tvrdi uvez, tisak u boji na 105g/m2 papiru. Također su dostupna e-izdanja te druga tiskana izdanja (različita po formatu i uvezu, u boji ili crno-bijela). * * * O knjizi: Sveučilišni udžbenik Spojke su dio zbirke udžbenika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stručnjacima u praksi pruži suvremenu i prikladnu podlogu za rješavanje praktičnih problema. Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja u kojima su opisane 1. krute, 2. kompenzacijske, 3. elastične, 4. tarne, 5. elektromagnetske, 6. hidrodinamičke i 7. specijalne vrste spojki. Praktična primjena je osigurana detaljnim opisima konstrukcija spojki, načina njihova rada i načina proračuna, kroz 207 slika i 74 tablica s podacima te primjerima proračuna elastičnih i tarnih spojki. Knjiga je nastala stalnim nadopunjavanjem skripta Spojke iz 2001. godine, koje su imale 51 stranicu formata A4. U novom izdanju iz 2004., promijenjen je format knjige i dodana su nova poglavlja te brojni crteži i tablice s podacima koji su važni ne samo za nastavu već i za praktičnu primjenu. Nakon što su uklonjene manje pogreške i dotjerani crteži, knjigu se pregledali ugledni recenzenti s nekoliko sveučilišta, pa je temeljem njihovog mišljenja tijekom 2005. godine proglašena udžbenikom Sveučilišta u Rijeci. Kao takva ponovo je izdana u rujnu 2012. godine. Razvoj moderne POD tehnologije omogućio je stalno tiskanje ovog sveučišnog udžbenika u crno-bijeloj tehnici i u boji, dostupnost putem interneta te distribuciju u nekoliko desetaka tisuća knjižara na svim kontinentima putem razgranatih međunarodnih prodajnih mreža. Također je dostupna inačica u obliku pdf e-knjige za Adobe® Digital Editions na računalima, računalnim pločama i drugim kompatibilnim uređajima. Na kraju treba napomenuti da svrha ovog izvanrednog sveučilišnog udžbenika nije ta da zamjeni predavanja na fakultetu, već da pomogne studentima u stjecanju znanja potrebnog za ostvarenje njihove uspješne karijere. * * * Autor: Dr. sc. Boris Obsieger, redoviti je profesor na Tehničkom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje drži Katedru za konstrukcijske elemente. Predaje Konstrukcijske elemente, Konstrukcijske elemente robota i Numeričke metode u konstruiranju, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Konstrukciju i optimizaciju zupčastih prijenosnika i Rubne elemente. Održao je nekoliko zapaženih pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima. Predsjednik je međunarodnih kongresa CADAM. Glavni je urednik međunarodnog časopisa Advanced Engineering. Autor je više sveučilišnih udžbenika na hrvatskom i engleskom jeziku te brojnih znanstvenih radova. * * * Recenzenti: Prof. dr. sc. Damir Jelaska, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split: Dr. sc. Josip Obsieger, umirovljeni profesor; Prof. dr. sc. Iztok Potrč, Universa v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor; Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Rijeka. Hardcover, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Book, Objavio: 2015-02-22, Studio: Boris Obsieger
Platforma broj naloga Amazon.com: L5qBwqFpTveqFW9JKtw7gpRfSPmX65 fQ3nW%2FWK132s0t9icCXHyT8FuE60 62s7gZa74%2B6VcuiDNzjoyelOZnPG KD%2F14Wvtxh4MlkSeYfWrKJ7kho99 S6iM1Qj6UBHiFQr8%2BeelmGiqaOI4 9EKd19kw%3D%3D
Ključne riječi: Books, Engineering & Transportation, Mechanical, Machinery
Podataka iz 24.02.2017 08:08h
ISBN (alternativni zapisi): 953-7919-66-8, 978-953-7919-66-5
9789537919665 - Boris Obsieger: Spojke
5
Boris Obsieger (?):

Spojke (2015) (?)

Dostava od: Indija

ISBN: 9789537919665 (?) ili 9537919668, na engleskom jeziku, 370 stranice, Boris Obsieger, tvrdi uvez, Novi

HRK 356 ( 3.399)¹(bez obaveza)
Usually dispatched within 1-2 business days, plus troškovi isporuke (ako krcatelj)
Od prodavatelja/starina, ReproIndia
tvrdi uvez, tisak u boji na 105g/m2 papiru. Tako er su dostupna e-izdanja te druga tiskana izdanja (razli ita po formatu i uvezu, u boji ili crno-bijela). * * * O knjizi: Sveu ili ni ud benik Spojke su dio zbirke ud benika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stru njacima u praksi pru i suvremenu i prikladnu podlogu za rje avanje prakti nih problema. Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja u kojima su opisane 1. krute, 2. kompenzacijske, 3. elasti ne, 4. tarne, 5. elektromagnetske, 6. hidrodinami ke i 7. specijalne vrste spojki. Prakti na primjena je osigurana detaljnim opisima konstrukcija spojki, na ina njihova rada i na ina prora una, kroz 207 slika i 74 tablica s podacima te primjerima prora una elasti nih i tarnih spojki. Knjiga je nastala stalnim nadopunjavanjem skripta Spojke iz 2001. godine, koje su imale 51 stranicu formata A4. U novom izdanju iz 2004., promijenjen je format knjige i dodana su nova poglavlja te brojni crte i i tablice s podacima koji su va ni ne samo za nastavu ve i za prakti nu primjenu. Nakon to su uklonjene manje pogre ke i dotjerani crte i, knjigu se pregledali ugledni recenzenti s nekoliko sveu ili ta, pa je temeljem njihovog mi ljenja tijekom 2005. godine progla ena ud benikom Sveu ili ta u Rijeci. Kao takva ponovo je izdana u rujnu 2012. godine. Razvoj moderne POD tehnologije omogu io je stalno tiskanje ovog sveu i nog ud benika u crno-bijeloj tehnici i u boji, dostupnost putem interneta te distribuciju u nekoliko desetaka tisu a knji ara na svim kontinentima putem razgranatih me unarodnih prodajnih mre a. Tako er je dostupna ina ica u obliku pdf e-knjige za Adobe(r) Digital Editions na ra unalima, ra unalnim plo ama i drugim kompatibilnim ure ajima. Na kraju treba napomenuti da svrha ovog izvanrednog sveu ili nog ud benika nije ta da zamjeni predavanja na fakultetu, ve da pomogne studentima u stjecanju znanja potrebnog za ostvarenje njihove uspje ne karijere. * * * Autor: Dr. sc. Boris Obsieger, redoviti je profesor na Tehni kom Fakultetu Sveu ili ta u Rijeci gdje dr i Katedru za konstrukcijske elemente. Predaje Konstrukcijske elemente, Konstrukcijske elemente robota i Numeri ke metode u konstruiranju, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Konstrukciju i optimizaciju zup astih prijenosnika i Rubne elemente. Odr ao je nekoliko zapa enih pozvanih predavanja na inozemnim sveu ili tima. Predsjednik je me unarodnih kongresa CADAM. Glavni je urednik me unarodnog asopisa Advanced Engineering. Autor je vi e sveu ili nih ud benika na hrvatskom i engleskom jeziku te brojnih znanstvenih radova. * * * Recenzenti: Prof. dr. sc. Damir Jelaska, Sveu ili te u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split: Dr. sc. Josip Obsieger, umirovljeni profesor; Prof. dr. sc. Iztok Potr, Universa v Mariboru, Fakulteta za strojni tvo, Maribor; Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati, Sveu ili te u Rijeci, Tehni ki fakultet, Rijeka.", Hardcover, Oblik: Import, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Book, Objavio: 2015-02-22, Studio: Boris Obsieger
Platforma broj naloga Amazon.in: XnMtpB8tt6YiyUEZ0EyBdlokbN6uD% 2FfFmu67dA3H6tILtGuxqldowMESmO bR6OqB6SnGYBCz0amTd2uMqEDNtix% 2BVSctHACDVoGA%2BjFhESQ8uDpJzT IuahQ366Li8pPZ64VJYDFB5ww%2FxV NUy8yr3vqbYHnDSKcT
Ključne riječi: Books, Sciences, Technology & Medicine, Engineering & Technology, Textbooks, Mechanical Engineering
Podataka iz 24.02.2017 08:08h
ISBN (alternativni zapisi): 953-7919-66-8, 978-953-7919-66-5

9789537919665

Pronaći sve dostupne knjige za ISBN broj 9789537919665 Usporedite cijene brzo i jednostavno i Naručite odmah.

Dostupan rijetke knjige, rabljene knjige i rabljene knjige naslova "Spojke (Croatian Edition)" od Boris Obsieger su potpuno navedeni.

Knjige u blizini

>> Arhiva