Prijava
Traženje Knjiga - Lako pronaći knjige - HrvatskaTraženje Knjiga - Troškove prijevoza na: Hrvatska
Pretraživanje knjiga - HrvatskaSve dostupne rijetke i nove knjige.

Identificirali smo $ s identičnim ili sličnim edovima knjige $ s!

Ako ste zainteresirani samo za jednu specifičnu edtion odaberite onaj koji vas zanima:

Prikazujemo vam sve ponude iz svih ovih knjiga:

Valjni ležajevi (Croatian Edition) - Usporedite sve ponude

9789537919627 - Boris Obsieger: Valjni Le Ajevi
1
Boris Obsieger (?):

Valjni Le Ajevi (2015) (?)

Dostava od: Indija

ISBN: 9789537919627 (?) ili 9537919625, na engleskom jeziku, 268 stranice, Boris Obsieger, tvrdi uvez, Novi.

HRK 294 ( 2.799)¹(bez obaveza)
Usually dispatched within 1-2 business days, plus troškovi isporuke (ako krcatelj).
Od prodavatelja/starina, ReproIndia.
tvrdi uvez, tisak u boji na 105g/m2 papiru. Tako er su dostupna e-izdanja te druga tiskana izdanja (razli ita po formatu i uvezu, u boji ili crno-bijela). * * * O knjizi: Sveu ili ni ud benik Valjni le ajevi je dio zbirke ud benika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stru njacima u praksi pru i suvremenu i prikladnu podlogu za rje avanje prakti nih problema. Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja u kojima su razvrstani valjni le ajevi, opisani radijalni valjni le ajevi, opisani odrivni valjni le ajevi i prikazani tipi ni konstrukcijski detalji. Prakti na primjena podr ana je atlasom crte a, opisom elementima za u vrs enje le ajeva s tablicama, opisom o te enja i nosivosti, prora unima trajnosti pojedina nog le aja i grupe le ajeva, englesko-hrvatskim rje nikom te popisom ISO normi. Knjiga je nastala stalnim nadopunjavanjem skripte Valjni le ajevi tiskanih u prosincu 2001. godine, koja je imale 150 stranica formata A4. U novom izdanju iz 2003. godine, promijenjen je format knjige i dodano je poglavlje Elementi za u vr ivanje le aja, koje sadr i niz tablica s podacima vaznima ne samo za nastavu ve i za prakti nu primjenu. Tako er je pove an broj crte a u poglavlju Atlas crte a i izvr ena dopuna teksta i Slika. Knjiga je 2012. godine dopunjena s prora unom trajnosti valjnih le ajeva, recenzirana je i lektorirana te je njenu uporabu i objavljivanje, sada kao sveu ili nog ud benika, iste godine odobrilo Sveu ili te u Rijeci. Razvoj moderne POD tehnologije omogu io je stalno tiskanje ovog sveu ili nog ud benika u crno-bijeloj tehnici i u boji, dostupnost putem interneta te distribuciju u nekoliko desetaka tisu a knji ara na svim kontinentima putem razgranatih me unarodnih prodajnih mre a. Tako er je dostupna ina ica u obliku pdf e-knjige za Adobe(r) Digital Editions na ra unalima, ra unalnim plo ama i drugim kompatibilnim ure ajima. Na kraju treba napomenuti da svrha ovog izvanrednog sveu ili nog ud benika nije ta da zamjeni predavanja na fakultetu, ve da pomogne studentima u stjecanju znanja potrebnog za ostvarenje njihove uspje ne karijere. * * * Autor: Dr. sc. Boris Obsieger, redoviti je profesor na Tehni kom Fakultetu Sveu ili ta u Rijeci gdje dr i Katedru za konstrukcijske elemente. Predaje Konstrukcijske elemente, Konstrukcijske elemente robota i Numeri ke metode u konstruiranju, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Konstrukciju i optimizaciju zup astih prijenosnika i Rubne elemente. Odr ao je nekoliko zapa enih pozvanih predavanja na inozemnim sveu ili tima. Predsjednik je me unarodnih kongresa CADAM. Glavni je urednik me unarodnog asopisa Advanced Engineering. Autor je vi e sveu ili nih ud benika na hrvatskom i engleskom jeziku te brojnih znanstvenih radova. * * * Recenzenti: Prof. Dr. sc. Damir Jelaska, Sveu ili te u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split; Dr. sc. Josip Obsieger, umirovljeni profesor; Prof. Dr. sc. Iztok Potr, Universa v Mariboru, Fakulteta za strojni tvo, Maribor; Prof. Dr. sc. Dubravka Siminiati, Sveu ili te u Rijeci, Tehni ki fakultet, Rijeka. * * * Lektura: Doc. Dr. sc. Mihaela Mate i, Sveu ili te u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka.", Hardcover, Oblik: Import, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Book, Objavio: 2015-02-22, Studio: Boris Obsieger.
9789537919368 - Boris Obsieger: Valjni Le Ajevi
2
Boris Obsieger (?):

Valjni Le Ajevi (2015) (?)

Dostava od: Indija

ISBN: 9789537919368 (?) ili 9537919366, na engleskom jeziku, 268 stranice, Boris Obsieger, Meki, Novi.

HRK 161 ( 1.537)¹(bez obaveza)
Usually dispatched within 1-3 weeks, plus troškovi isporuke (ako krcatelj).
Od prodavatelja/starina, BookreadersIndia.
Meki uvez, tisak u boji na 105g/m2 papiru. Tako er su dostupna e-izdanja te druga tiskana izdanja (razli ita po formatu i uvezu, u boji ili crno-bijela). * * * O knjizi: Sveu ili ni ud benik Valjni le ajevi je dio zbirke ud benika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stru njacima u praksi pru i suvremenu i prikladnu podlogu za rje avanje prakti nih problema. - - - Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja u kojima su razvrstani valjni le ajevi, opisani radijalni valjni le ajevi, opisani odrivni valjni le ajevi i prikazani tipi ni konstrukcijski detalji. Prakti na primjena podr ana je atlasom crte a, opisom elementima za u vrs enje le ajeva s tablicama, opisom o te enja i nosivosti, prora unima trajnosti pojedina nog le aja i grupe le ajeva, englesko-hrvatskim rje nikom te popisom ISO normi. - - - Knjiga je nastala stalnim nadopunjavanjem skripte Valjni le ajevi tiskanih u prosincu 2001. godine, koja je imale 150 stranica formata A4. U novom izdanju iz 2003. godine, promijenjen je format knjige i dodano je poglavlje Elementi za u vr ivanje le aja, koje sadr i niz tablica s podacima vaznima ne samo za nastavu ve i za prakti nu primjenu. Tako er je pove an broj crte a u poglavlju Atlas crte a i izvr ena dopuna teksta i Slika. Knjiga je 2012. godine dopunjena s prora unom trajnosti valjnih le ajeva, recenzirana je i lektorirana te je njenu uporabu i objavljivanje, sada kao sveu ili nog ud benika, iste godine odobrilo Sveu ili te u Rijeci. Razvoj moderne POD tehnologije omogu io je stalno tiskanje ovog sveu ili nog ud benika u crno-bijeloj tehnici i u boji, dostupnost putem interneta te distribuciju u nekoliko desetaka tisu a knji ara na svim kontinentima putem razgranatih me unarodnih prodajnih mre a. Tako er je dostupna ina ica u obliku pdf e-knjige za Adobe(r) Digital Editions na ra unalima, ra unalnim plo ama i drugim kompatibilnim ure ajima. - - - Na kraju treba napomenuti da svrha ovog izvanrednog sveu ili nog ud benika nije ta da zamjeni predavanja na fakultetu, ve da pomogne studentima u stjecanju znanja potrebnog za ostvarenje njihove uspje ne karijere. * * * Autor: Dr. sc. Boris Obsieger, redoviti je profesor na Tehni kom Fakultetu Sveu ili ta u Rijeci gdje dr i Katedru za konstrukcijske elemente. Predaje Konstrukcijske elemente, Konstrukcijske elemente robota i Numeri ke metode u konstruiranju, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Konstrukciju i optimizaciju zup astih prijenosnika i Rubne elemente. Odr ao je nekoliko zapa enih pozvanih predavanja na inozemnim sveu ili tima. Predsjednik je me unarodnih kongresa CADAM. Glavni je urednik me unarodnog asopisa Advanced Engineering. Autor je vi e sveu ili nih ud benika na hrvatskom i engleskom jeziku te brojnih znanstvenih radova. * * * Recenzenti: Prof. Dr. sc. Damir Jelaska, Sveu ili te u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split; Dr. sc. Josip Obsieger, umirovljeni profesor; Prof. Dr. sc. Iztok Potr, Universa v Mariboru, Fakulteta za strojni tvo, Maribor; Prof. Dr. sc. Dubravka Siminiati, Sveu ili te u Rijeci, Tehni ki fakultet, Rijeka. * * * Lektura: Doc. Dr. sc. Mihaela Mate i, Sveu ili te u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka.", Paperback, Oblik: Import, Oznaka: Boris Obsieger, Boris Obsieger, Grupa proizvoda: Book, Objavio: 2015-03-01, Studio: Boris Obsieger.
9789537919627 - Boris Obsieger: Valjni ležajevi
3
Boris Obsieger (?):

Valjni ležajevi (2015) (?)

ISBN: 9789537919627 (?) ili 9537919625, nepoznati jezik, 268 stranice, Boris Obsieger, tvrdi uvez, Koristi.

HRK 311 (£ 35,16)¹(bez obaveza)
Usually dispatched within 1-2 business days, plus troškovi isporuke (ako krcatelj).
Od prodavatelja/starina, swestbooks.
Niska kvaliteta ili opis stranog jezika. [Pokaži.]
9789537919627 - Boris Obsieger: Valjni ležajevi (Croatian Edition)
4
Boris Obsieger (?):

Valjni ležajevi (Croatian Edition) (2015) (?)

ISBN: 9789537919627 (?) ili 9537919625, nepoznati jezik, 268 stranice, Boris Obsieger, tvrdi uvez, Koristi.

HRK 289 (US$ 41,14)¹ + Dostava: HRK 176 (US$ 24,95)¹ = HRK 465 (US$ 66,09)¹(bez obaveza)
Usually ships in 1-2 business days.
Od prodavatelja/starina, tabletopart.
Niska kvaliteta ili opis stranog jezika. [Pokaži.]
9789537919627 - Boris Obsieger: Valjni ležajevi (Croatian Edition)
5
Boris Obsieger (?):

Valjni ležajevi (Croatian Edition) (2015) (?)

ISBN: 9789537919627 (?) ili 9537919625, nepoznati jezik, 268 stranice, Boris Obsieger, tvrdi uvez, Novi.

HRK 290 (US$ 41,22)¹ + Dostava: HRK 176 (US$ 24,95)¹ = HRK 466 (US$ 66,17)¹(bez obaveza)
Usually ships in 1-2 business days.
Od prodavatelja/starina, PBShop UK.
Niska kvaliteta ili opis stranog jezika. [Pokaži.]
9789537919368 - Boris Obsieger: Valjni ležajevi (Croatian Edition)
6
Boris Obsieger (?):

Valjni ležajevi (Croatian Edition) (2015) (?)

ISBN: 9789537919368 (?) ili 9537919366, nepoznati jezik, 268 stranice, Boris Obsieger, Meki, Koristi.

HRK 142 (US$ 20,16)¹ + Dostava: HRK 176 (US$ 24,95)¹ = HRK 317 (US$ 45,11)¹(bez obaveza)
Usually ships in 1-2 business days.
Od prodavatelja/starina, tabletopart.
Niska kvaliteta ili opis stranog jezika. [Pokaži.]
9789537919368 - Boris Obsieger: Valjni ležajevi (Croatian Edition)
7
Boris Obsieger (?):

Valjni ležajevi (Croatian Edition) (2015) (?)

ISBN: 9789537919368 (?) ili 9537919366, nepoznati jezik, 268 stranice, Boris Obsieger, Meki, Novi.

HRK 122 (US$ 17,41)¹ + Dostava: HRK 176 (US$ 24,95)¹ = HRK 298 (US$ 42,36)¹(bez obaveza)
Usually ships in 1-2 business days.
Od prodavatelja/starina, Book Depository US.
Niska kvaliteta ili opis stranog jezika. [Pokaži.]
9789537919368 - Boris Obsieger: Valjni Le Ajevi
8
Boris Obsieger (?):

Valjni Le Ajevi (2015) (?)

ISBN: 9789537919368 (?) ili 9537919366, nepoznati jezik, 268 stranice, Boris Obsieger, Novi.

HRK 125 ( 16,83)¹ + Dostava: HRK 82 ( 10,99)¹ = HRK 207 ( 27,82)¹(bez obaveza)
Expédition sous 1 à 2 jours ouvrés.
Od prodavatelja/starina, Book Depository FR.
Niska kvaliteta ili opis stranog jezika. [Pokaži.]
9789537919627 - Boris Obsieger: Valjni Le Ajevi
9
Boris Obsieger (?):

Valjni Le Ajevi (2015) (?)

Dostava od: Nizozemska

ISBN: 9789537919627 (?) ili 9537919625, nepoznati jezik, Boris Obsieger, tvrdi uvez, Novi.

HRK 417 ( 55,99)¹ + Dostava: HRK 26 ( 3,45)¹ = HRK 443 ( 59,44)¹(bez obaveza)
5-10 werkdagen.
bol.com.
Sveučilišni udžbenik Valjni ležajevi je dio zbirke udžbenika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stručnjacima u praksi pruži suvremenu i prikladnu podlogu za rješavanje praktičnih problema. Ovaj svezak je podijeljen na sedam poglavlja u kojima su razvrstani valjni ležajevi, opisani radijalni valjni ležajevi, opisani odrivni valjni ležajevi i prikazani tipični konstrukcijski detalji. Praktična prim... Sveučilišni udžbenik Valjni ležajevi je dio zbirke udžbenika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stručnjacima u praksi pruži suvremenu i prikladnu podlogu za rješavanje praktičnih problema. Ovaj svezak je podijeljen na sedam poglavlja u kojima su razvrstani valjni ležajevi, opisani radijalni valjni ležajevi, opisani odrivni valjni ležajevi i prikazani tipični konstrukcijski detalji. Praktična primjena podržana je atlasom crteža, opisom elementima za učvrsćenje ležajeva s tablicama, opisom oštećenja i nosivosti, proračunima trajnosti pojedinačnog ležaja i grupe ležajeva, englesko-hrvatskim rječnikom te popisom ISO normi. Knjiga je nastala stalnim nadopunjavanjem skripte Valjni ležajevi tiskanih u prosincu 2001. godine, koja je imale 150 stranica formata A4. U novom izdanju iz 2003. godine, promijenjen je format knjige i dodano je poglavlje Elementi za učvršćivanje ležaja, koje sadrži niz tablica s podacima vaznima ne samo za nastavu već i za praktičnu primjenu. Također je povečan broj crteža u poglavlju Atlas crteža i izvršena dopuna teksta i Slika. Knjiga je 2012. godine dopunjena s proračunom trajnosti valjnih ležajeva, recenzirana je i lektorirana te je njenu uporabu i objavljivanje, sada kao sveučilišnog udžbenika, iste godine odobrilo Sveučilište u Rijeci. Razvoj moderne POD tehnologije omogućio je stalno tiskanje ovog sveučilišnog udžbenika u crno-bijeloj tehnici i u boji, dostupnost putem interneta te distribuciju u nekoliko desetaka tisuća knjižara na svim kontinentima putem razgranatih međunarodnih prodajnih mreža. Također je dostupna inačica u obliku pdf e-knjige za Adobe® Digital Editions na računalima, računalnim pločama i drugim kompatibilnim uređajima. Na kraju treba napomenuti da svrha ovog izvanrednog sveučilišnog udžbenika nije ta da zamjeni predavanja na fakultetu, već da pomogne studentima u stjecanju znanja potrebnog za ostvarenje njihove uspješne karijere. Autor: Dr. sc. Boris Obsieger, redoviti je profesor na Tehničkom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje drži Katedru za konstrukcijske elemente. Predaje Konstrukcijske elemente, Konstrukcijske elemente robota i Numeričke metode u konstruiranju, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Konstrukciju i optimizaciju zupčastih prijenosnika i Rubne elemente. Održao je nekoliko zapaženih pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima. Predsjednik je međunarodnih kongresa CADAM. Glavni je urednik međunarodnog časopisa Advanced Engineering. Autor je više sveučilišnih udžbenika na hrvatskom i engleskom jeziku te brojnih znanstvenih radova.Taal: hr;Afmetingen: 22x244x170 mm;Gewicht: 776,00 gram;Verschijningsdatum: februari 2015;ISBN10: 9537919625;ISBN13: 9789537919627; Hardcover | 2015.
9789537919368 - Boris Obsieger: Valjni Le Ajevi
10
Boris Obsieger (?):

Valjni Le Ajevi (2015) (?)

Dostava od: Nizozemska

ISBN: 9789537919368 (?) ili 9537919366, nepoznati jezik, Boris Obsieger, Meki, Novi.

HRK 156 ( 20,99)¹ + Dostava: HRK 26 ( 3,45)¹ = HRK 182 ( 24,44)¹(bez obaveza)
5-10 werkdagen.
bol.com.
Sveučilišni udžbenik Valjni ležajevi je dio zbirke udžbenika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stručnjacima u praksi pruži suvremenu i prikladnu podlogu za rješavanje praktičnih problema. Ovaj svezak je podijeljen na sedam poglavlja u kojima su razvrstani valjni ležajevi, opisani radijalni valjni ležajevi, opisani odrivni valjni ležajevi i prikazani tipični konstrukcijski detalji. Praktična prim... Sveučilišni udžbenik Valjni ležajevi je dio zbirke udžbenika Konstrukcijski elementi. Svrha ove zbirke je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te da stručnjacima u praksi pruži suvremenu i prikladnu podlogu za rješavanje praktičnih problema. Ovaj svezak je podijeljen na sedam poglavlja u kojima su razvrstani valjni ležajevi, opisani radijalni valjni ležajevi, opisani odrivni valjni ležajevi i prikazani tipični konstrukcijski detalji. Praktična primjena podržana je atlasom crteža, opisom elementima za učvrsćenje ležajeva s tablicama, opisom oštećenja i nosivosti, proračunima trajnosti pojedinačnog ležaja i grupe ležajeva, englesko-hrvatskim rječnikom te popisom ISO normi. Knjiga je nastala stalnim nadopunjavanjem skripte Valjni ležajevi tiskanih u prosincu 2001. godine, koja je imale 150 stranica formata A4. U novom izdanju iz 2003. godine, promijenjen je format knjige i dodano je poglavlje Elementi za učvršćivanje ležaja, koje sadrži niz tablica s podacima vaznima ne samo za nastavu već i za praktičnu primjenu. Također je povečan broj crteža u poglavlju Atlas crteža i izvršena dopuna teksta i Slika. Knjiga je 2012. godine dopunjena s proračunom trajnosti valjnih ležajeva, recenzirana je i lektorirana te je njenu uporabu i objavljivanje, sada kao sveučilišnog udžbenika, iste godine odobrilo Sveučilište u Rijeci. Razvoj moderne POD tehnologije omogućio je stalno tiskanje ovog sveučilišnog udžbenika u crno-bijeloj tehnici i u boji, dostupnost putem interneta te distribuciju u nekoliko desetaka tisuća knjižara na svim kontinentima putem razgranatih međunarodnih prodajnih mreža. Također je dostupna inačica u obliku pdf e-knjige za Adobe® Digital Editions na računalima, računalnim pločama i drugim kompatibilnim uređajima. Na kraju treba napomenuti da svrha ovog izvanrednog sveučilišnog udžbenika nije ta da zamjeni predavanja na fakultetu, već da pomogne studentima u stjecanju znanja potrebnog za ostvarenje njihove uspješne karijere. Autor: Dr. sc. Boris Obsieger, redoviti je profesor na Tehničkom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje drži Katedru za konstrukcijske elemente. Predaje Konstrukcijske elemente, Konstrukcijske elemente robota i Numeričke metode u konstruiranju, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Konstrukciju i optimizaciju zupčastih prijenosnika i Rubne elemente. Održao je nekoliko zapaženih pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima. Predsjednik je međunarodnih kongresa CADAM. Glavni je urednik međunarodnog časopisa Advanced Engineering. Autor je više sveučilišnih udžbenika na hrvatskom i engleskom jeziku te brojnih znanstvenih radova.Taal: hr;Afmetingen: 19x244x170 mm;Gewicht: 581,00 gram;Verschijningsdatum: maart 2015;ISBN10: 9537919366;ISBN13: 9789537919368; Paperback | 2015.